Egzamin na stanowisko urzędnicze w Gminie Dygowo

W dniu wczorajszym pani Paulina Gałyga zatrudniona w Urzędzie Gminy Dygowo na stanowisku ds. inwestycji i funduszy unijnych, przystąpiła do egzaminu potwierdzającego przygotowanie do wykonywania obowiązków na stanowisku urzędniczym. Egzamin poprzedzony był sześciomiesięcznym okresem tzw. służby przygotowawczej, którą musi przejść każdy pracownik, który zostaje po raz pierwszy zatrudniony w jednostce samorządu terytorialnego i aspiruje do dalszej pracy na stanowisku urzędniczym. Zwieńczeniem szkolenia był dla pani Pauliny egzamin ,który zdała na ocenę bardzo dobrą , a następnie ślubowanie ,które odebrał wójt. Tego typu egzamin zdaje się tyko raz  na ścieżce kariery urzędniczej.