Magnetyczny informator o segregacji odpadów trafi do mieszkańców gminy Dygowo

Na terenie gminy Dygowo wszedł w życie z dniem 1 stycznia nowy system segregacji odpadów komunalnych. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu – odbiorca odpadów- w większości obszaru gminy dostarczył na posesje niezbędne pojemniki  i worki. Wykonywane są jeszcze korekty dostarczonych pojemników oraz przemieszczanie tzw. dzwonów (żółte i zielone) na osiedla wielorodzinne w Dygowie i Wrzosowie , gdzie będą pełnić dalej swoją funkcję. Natomiast pracownicy urzędu gminy rozsyłają do wszystkich mieszkańców harmonogram odbioru poszczególnych frakcji , harmonogram płatności oraz magnetyczny informator jak sortować odpady do umieszczenia np. na lodówce.