W Gminie Dygowo wystartował nowy system segregacji odpadów

Nowy system segregacji odpadów w Gminie Dygowo ruszył w pełni. Zakład Ochrony Środowiska realizuje odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Podstawą nowego systemu jest właściwa segregacja odpadów  na pięć frakcji u źródła ,czyli u właścicieli posesji.  Ma ogromne znaczenie, gdyż rejestrowane wagowo poszczególne frakcje przez firmę obsługująca gminę kształtują ostateczny roczny wynik tzw. poziom odzysku i recyklingu. Gmina ma obowiązek osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu poszczególnych odpadów zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska. Sprawozdanie  z osiągnięcia wymaganych poziomów gmina przekazuje  corocznie do 31 marca marszałkowi Województwa  Zachodniopomorskiego i  Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. W przypadku nie uzyskania poziomów recyklingu wymaganych rozporządzeniem, naliczane są przez marszałka kary, a są to kwoty sięgające nawet 50.000 złotych.  Podsumowując , im lepsza (czystsza) segregacja , tym lepszy wskaźnik odzysku , efekt ekologiczny i brak podwyżek lub ich minimalizowanie. Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska w Kołobrzegu,  Bartosz Pluto-Prądziński, udzielił w dniu dzisiejszym wywiadu w którym przedstawił kilka ważnych uwag związanych segregacją odpadów na terenie  gminy Dygowo.