Pętla autobusowa w Pustarach czeka na autobusy z Kołobrzegu

Gmina Dygowo zakupiła nowe wiaty przystankowe ,które zostały zamontowane w Pustarach i Stramniczce. Wiata w Pustarach została zlokalizowana przy nowopowstałej pętli  autobusowej, której budowa była jednym warunków uruchomienia linii autobusowej do Kołobrzegu. Linię obsługiwać będzie Komunikacja Miejska w Kołobrzegu. Przypomnę, 20 grudnia 2017 roku Rada Miasta Kołobrzeg uchwałą XXXVIII/582/17 wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dygowo w sprawie powierzenia Gminie Miasto Kołobrzeg zadania publicznego, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Po publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego możliwe będzie podpisanie przez Gminę umowy i uruchomienie przewozów.