Stacja bazowa telefonii komórkowej w Dębogardzie?

W świetlicy wiejskiej w Dębogardzie wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z mieszkańcami  Dębogardu, na ich prośbę, w sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej  na terenie miejscowości. Gmina Dygowo wydała jeszcze w 2017 roku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce prywatnej w Dębogardzie, tym samym inwestor- operator telefonii mógł złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu o wydanie pozwolenia na budowę. Głosy mieszkańców dotyczyły wątpliwości czy dopełnione zostały  procedury związane z związkiem promieniowania anten na zdrowie i braku szerszych konsultacji w sprawie lokalizacji. Wójt wyjaśnił ,że wszelkie niezbędne badania procedowane będą w starostwie przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę , a konsultacje społeczne w przypadku lokalizacji inwestycji do celu publicznego nie są wymagane i dotyczą tylko zainteresowanych stron. Spotkanie odbyło się w odświeżonym wnętrzu świetlicy, której przestrzeń rozświetlały nowo zamontowane lampy ledowe, będące składową wykonanych prac remontowych instalacji elektrycznych.