Kolejny egzamin urzędniczy w Gminie Dygowo

Pani Magdalena Krawczyk, zatrudniona na stanowisku ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Dygowo, zakończyła sześciomiesięczny okres odbywania służby przygotowawczej i zdała egzamin potwierdzający przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędniczych. Po zaliczonym na ocenę bardzo dobrą egzaminie nastąpiło ślubowanie, które odebrał wójt Grzegorz Starczyk. Tego typu egzamin zdaje się tyko raz  na ścieżce kariery urzędniczej.