Rozbudowa DW nr 163. Rondo w Dygowie i ścieżka rowerowa do Pyszki

Trwają prace projektowe rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard, której inwestorem jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. W zakresie ponad trzydziestokilometrowej trasy  znajduje się odcinek przechodzący przez gminę Dygowo. Gmina Dygowo opiniowała przebieg trasy i wnioskowała o elementy infrastruktury  drogowej mające na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących tranzytem i lokalnych użytkowników. Najważniejsze zmiany ,które znajdują się już w projekcie rozbudowy drogi na terenie gminy to: skrzyżowanie z ruchem okrężnym popularnie zwanym rondem w Dygowie, lewoskręt w Czerninie , wysepki spowalniające ruch w Dygowie i Wrzosowie oraz ścieżka rowerowa wzdłuż drogi 163 z Kołobrzegu do Pyszki – parku rozrywki.  W sprawie budowy ścieżki gminy Dygowo , Kołobrzeg i Miasto Kołobrzeg podpisały w 2017 roku list intencyjny w którym strony wyraziły wolę wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia. Prace przy dokumentacji wrocławska firma projektowa zakończy w tym roku. Realizacja zadania odbędzie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji w materiale filmowym.