Koniec ery żużlówek w gminie Dygowo

Przez wiele lat głównym materiałem do utwardzania gminnych dróg gruntowych był popularny żużel (szlaka). Gmina Dygowo postanowiła systematycznie odstępować od tego materiału. W specyfikacji rozstrzygniętego przetargu na utrzymanie nawierzchni dróg w gminie Dygowo,  materiałami do naprawy dróg bądą: kruszywa łamane 0-31,5 mm (kliniec), gruz kruszony 0-62 mm, oraz  żwirek 2-8 mm. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach ,sporadycznie może jeszcze być stosowany żużel, np. na drogach gdzie jest bardzo mało zabudowań, drogach bocznych czy polnych. W dniu dzisiejszym podpisana została umowa z nowym wykonawcą na czas określony tj. do 31 grudnia 2018 roku.  Firma „RAD-CHUD” Roboty ziemne, Radosław Chudy z Karcina , została zweryfikowana nie tylko pod względem oferowanej ceny, okresu gwarancji ale również sprzętu jakim dysponuje. W specyfikacji zawarto warunek, że wykonawca musi posiadać walec, równiarkę, zagęszczarkę płytową i koparkę.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.