Będą pierwsze drogi z płyt drogowych w Gminie Dygowo

W dniu wczorajszym miało miejsce otwarcie ofert ,aż trzech ogłoszonych wcześniej przez Gminę Dygowo przetargów: budowa chodnika w Gąskowie , oświetlenie drogi w Jazach i przebudowa ulicy Miodowej, Kolejowej (odnoga), Bukowej w Dygowie i drogi Łykowie ,z wykorzystaniem płyt drogowych. Na budowę chodnika w Gaskowie oferty złożyły trzy firmy ,z których najniższa wartość to 390 928,95 złotych. Oświetlenie w Jazach ofertowały cztery firmy  i najniższa oferta to 170 000,00 złotych. Natomiast do przetargu na zastosowanie po raz pierwszy w gminie przebudowy dróg z wykorzystaniem  betonowych płyt drogowych ofertę złożyła tylko jedna firma , na kwotę 511 000,00 złotych. Przed ogłoszeniem wyników ,złożone oferty przeanalizuje komisja przetargowa pod względem formalnym i merytorycznym.

Droga w gminie Kołobrzeg