Melioracja na liście priorytetów Gminy Dygowo

Po raz pierwszy Gmina  Dygowo zawarła kompleksową umowę na wykonanie robót melioracyjnych dotyczących utrzymania infrastruktury melioracji wodnej na terenie gminy. Umowa obejmuje utrzymanie tych urządzeń melioracyjnych ,które Gmina ma obowiązek prawny utrzymywać. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu publicznego i jest to firma z Kołobrzegu – Radecki Specjalistyczne Prace Ziemne Radosław Markwart. Umowa zawarta jest do końca bieżącego roku i jej zakres obejmuje niżej wymienione prace i ilości.
• Odmulenie rowów melioracyjnych z wywozem urobku. Szacunkowa ilość do wykonania wynosi 2000 m.
• Odmulenie rowów melioracyjnych z rozplantowaniem urobku. Szacunkowa ilość do wykonania wynosi 300 m.
• Odmulenie rowów melioracyjnych wraz z usunięciem i utylizacją drzew i krzewów. Szacunkowa ilość do wykonania wynosi 200 m.
• Budowa/wymiana przepustów rurowych pod drogami i wjazdami o średnicy do 300 mm.  Szacunkowa ilość do wykonania wynosi 50 m.
• Wykoszenie skarp rowów melioracyjnych. Szacunkowa ilość do wykonania wynosi 500 m.
• Udrożnienie przepustów (usunięcie korzeni i/lub zamulenia). Szacunkowa ilość do wykonania wynosi 80 m.
 W ramach wymienionego zakresu wykonawca ma także obowiązek wykonywać niezbędną obsługę geodezyjną..Wykonane prace będą rozliczane według stawek jednostkowych oferty przetargowej.
Miniony rok w pełni ukazał konieczność szerszego spojrzenia na infrastrukturę melioracyjną w kontekście remontów i inwestycji na terenie gminy. Dotyczy to terenów prywatnych i zarządzanych przez gminę. Pierwsze działania są już widoczne. Inicjatywa grupy rolników doprowadziła do utworzenia  spółki wodnej ,której celem jest utrzymanie właściwego odwodnienia pół uprawnych. Gmina Dygowo zleciła wykonanie szeregu newralgicznych miejsc związanych z gospodarką wód opadowych oraz podpisała wyżej wymienioną umowę na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
Autor zdjęć Marek Kawęcki
Naprawa uszkodzonego przyczółka przepustu w Kłopotowie