Rusza budowa pierwszych odcinków dróg gminnych z płyt betonowych

Wykonawca -wybrany w ramach przetargu nieograniczonego - Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski z Redlina koło Białogardu, realizować będzie przebudowę dróg gminnych z wykorzystaniem płyt betonowych. Umowa została już podpisana. Jako pierwsze będą wykonane następujące odcinki: ulica Bukowa Dygowo 145,0 m, ulica Miodowa Dygowo 132,5 m, ulica Kolejowa Dygowo (ul. Słoneczna) 392 m i droga gminna nr 887675Z i 887676Z w Łykowie 392 m. Założenia projektowe to jezdnia dwukierunkowa, nieograniczona krawężnikiem, z żelbetowych płyt drogowych o szerokości szerokość 3 metrów. Jest to pierwsza w gminie inwestycja takiego typu, w przyszłości planowane są kolejne.