W Świelubiu powstanie parking i teren rekreacyjny

W Świelubiu powstanie teren rekreacyjny tuż przy murowanym przystanku autobusowym oraz parking przy kościele od strony drogi powiatowej. Na terenie zielonym przewidziany jest klomb o średnicy 5 metrów  z roślinnością, obsadzenie terenu sadzonkami drzewek  iglastych w ilości 80 sztuk ,wykonanie chodnika o powierzchni łącznej 45 m2 oraz obsianie trawy około 400 metrów kwadratowych.  Natomiast parking przy kościele wykonany będzie z płyt ażurowych wraz z podbudową o powierzchni 240 m2. Dodatkowo wybudowany będzie chodnik o powierzchni 85 m2 i schody do terenu kościelnego. Wykonawca wymienione prace wykona do 1 lipca.


Drukuj