Ostatnia prosta inwestycji drogowej w Dygowie

Prace związane z układaniem nowych nawierzchni z masy bitumicznej w Dygowie dobiegają końca. W dniu dzisiejszym dokończono układanie warstwy asfaltu na ulicy Barcińskiej i rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej na ulicy Kolejowej. Równolegle trwały prace z profilowaniem krawężników na wjazdach. Na jutro planowane jest dokończenie prac na Kolejowej i Lipowej. Uzyskany w procesie frezowania starej nawierzchni ulicy Kolejowej tzw. destrukt ,posłuży do wykonania utwardzonej nawierzchni na ulicy Świerkowej.  Łączny koszt wykonania prac w Dygowie stanowi w zaokrągleniu  kwotę 1.030.000 złotych (Kolejowa 500.000 złotych, Barcińska 360.000 złotych i Lipowa 170.000 złotych). O inwestycji drogowej , na placu budowy , rozmawiałem z wójtem Grzegorzem Starczykiem. Zapraszam do obejrzenia materiału.