Granty sołeckie dla Kłopotowa i Stramniczki

Sołectwo Kłopotowo i Stramniczka otrzymały  z Województwa Zachodniopomorskiego granty po 10 tysięcy złotych na dofinansowanie małych projektów lokalnych.  W Urzędzie Gminy Dygowo umowę na dofinansowanie podpisali: Anna Mieczkowska – członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, oraz wójt Grzegorz Starczyk - reprezentant sołectw. Przy podpisaniu umów obecni byli także sołtyska Stramniczki – Janina Kołodziej i sołtys Kłopotowa Dariusz Olenowicz. Otrzymane środki przeznaczone będą w Kłopotowie na wykonanie siłowni zewnętrznej  przy istniejącym kompleksie sportowym , natomiast w Stramniczce zostanie zakupione wyposażenie placu zabaw - wieża, zjeżdżalnia ,ściana wspinaczkowa. Pozostałe elementy placu czyli:  ogrodzenie, bezpieczna nawierzchnia z piasku oraz ławeczki zostaną sfinansowane przez Urząd Gminy Dygowo.
Autor zdjęć Marek Kawęcki