Dotacja z ministerstwa na doposażenie OSP Gminy Dygowo

Gmina Dygowo otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników z terenu gminy.  Umowę na realizację zadań ze środków pn. „Współfinansowano ze środków Funduszu sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” podpisano w środę 25 lipca w Szczecinie. Gminę Dygowo reprezentował wójt Grzegorz Starczyk ,a  ministerstwo Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak. Dotacja celowa opiewa na kwotę 36 550,80 zł, w tym wkład własny Gminy wyniósł tylko jeden procent czyli 369,20 zł. Środki będą przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa i będą rozdysponowane według zestawienia poniżej.
Torba ratownicza R1- OSP Stojkowo i OSP Piotrowice
Automatyczny defibrylator wewnętrzny AED - OSP Dygowo i OSP Wrzosowo
Przenośny zestaw oświetleniowy - OSP Dygowo i OSP Wrzosowo
Parawan do osłony miejsca wypadku - OSP Dygowo.
Fundusz Sprawiedliwości  to Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Fundusz zarządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Dysponentem Funduszu jest Ministerstwo sprawiedliwości.