Europoseł Czesław Hoc spotkał się wójtem i radnymi Gminy Dygowo

W dniu wczorajszym poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Hoc spotkał się w swoim biurze poselskim w Kołobrzegu z wójtem i radnymi Gminy Dygowo. Przedmiotem rozmów były skutki dla budżetu gminy obowiązywania od lipca wstecznie działającej ,to znaczy od 1 stycznia 2018 roku ,nowej regulacji ustawodawczej dotyczącej  odnawialnych źródeł energii. W wyniku tej zmiany ,do 12 września Gmina Dygowo musi zwrócić  operatorom farm wiatrowych nadpłacony podatek w wysokości trzech milionów. W czasie spotkania poseł Hoc nie ukrywał zaskoczenia ,że uchwalono taką niefortunną  regulację i jednoznacznie stwierdził ,że wsteczne działanie ustawy niesie za sobą katastrofalne skutki dla finansów samorządów i rząd powinien to naprawić.
Szczegóły dotyczące konsekwencji wynikających z zapisów noweli wójt Grzegorz Starczyk przedstawił europarlamentarzyście  kilka tygodni wcześniej w czasie spotkania oraz pisemnie. Wiedza ta za pośrednictwem Pana Posła trafiła do premiera i innych przedstawicieli rządu. Pierwszym efektem tego było zaproszenie wójta Starczyka na spotkanie do Kancelarii Premiera  , gdzie na przykładzie gminy Dygowo zobrazowano sytuację w jakiej znalazło się ponad dwieście gmin w Polsce.
Wczorajsze spotkanie z europosłem , środowe wójta z przedstawicielami rządu oraz czwartkowa uchwała Rady Gminy Dygowo dająca zielone światło do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ,to istotne kroki  na drodze do uzyskania rekompensaty.
W spotkaniu z europosłem brali udział radni Gminy Dygowo: (od lewej) Robert Jaruzel, Janusz Sobusiak, Józef Janiak, Tomasz Krawczyk, Jarosław Grzela i Piotr Krysztofiak.