Wójt spotkał się z rolnikami

W dniu wczorajszym wójt Grzegorz Starczyk spotkał się rolnikami gminy Dygowo. Głównie rozmawiano o plonach  w kontekście tegorocznej suszy, która uszczupliła zbiory i odbiła się na ich jakości.  Do urzędu gminy od czerwca wpłynęło 96 wniosków o szacowanie strat w uprawach w związku z intensywną suszą. Straty niektórych upraw dochodziły nawet do 80%. W całym powiecie kołobrzeskim zarejestrowano 670 wniosków.  Z informacji uzyskanych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego wynika ,że we wrześniu zostanie ogłoszona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawka pomocy w przeliczeniu na 1 hektar. Pomoc będzie można uzyskać poprze złożenie odpowiedniego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Aktualności dotyczące pomocy suszowej można śledzić na poniższych stronach internetowych:
http://www.zodr.pl/
http://www.arimr.gov.pl/