Inwestycja drogowa na osiedlu we Wrzosowie

We Wrzosowie trwają roboty budowlane w ramach inwestycji - przebudowa drogi gminnej na osiedlu budynków wielorodzinnych. Wykonawca zabudował już zaprojektowaną infrastrukturę- kanalizację deszczową i kable oświetleniowe , wyznaczył krawężnikami  drogę i w dolnej części osiedla układa kostkę na drodze i ażurowe płyty betonowe na miejscach postojowych. W dniu wczorajszym geodeci wyznaczali w terenie  planowany chodnik przy przystanku autobusowym. Zakończenie robót w bieżącym miesiącu.
Autor zdjęć Marek Kawęcki