Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

utwardzone pobocza z kruszywa oraz odprowadzenie wód opadowych z drogi.  Ze względu na stan techniczny mostu , wymiana nawierzchni na moście nie jest objęta tym zadaniem. Prace wykona wyłoniona w przetargu firma PORR S.A. z Warszawy. W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk podpisał umowę na realizację tej inwestycji  z przedstawicielem wykonawcy. Koszt wykonania przebudowy to kwota 173 915,27 złotych. Termin wykonania do końca października. Planowana jest również wycinka topli  przy moście , którą wykona Zarząd Dróg Powiatowych.
Autor zdjęć Marek Kawęcki