Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

wykonawca zobowiązany jest wykonać stan zerowy tj. fundamenty. Termin końcowy to 30 września 2019 roku. Pierwsze prace konsorcjum rozpocznie po 11 listopada. W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk i przedstawiciel konsorcjum Lucjan Pulikowski podpisali umowę na realizację zadania. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w kwocie 300 000 złotych z Mieleńskiej Lokalnej  Grupy Rybackiej. Poniżej na fotografiach stan obecny miejsca gdzie stanie nowy obiekt i jego wizualizacja.
Autor zdjęć Marek Kawęcki