Stare topole przy moście na Parsęcie wycięte

Zarządca drogi powiatowej na odcinku Wrzosowo – Kłopotowo wykonał przycinkę drzew  pomiędzy mostem na Parsęcie , a ostrym zakrętem z wyspą. Stare , bardzo wysokie topole zachodziły w skrajnię drogi , a łamane w czasie silnych wiatrów gałęzie i konary zagrażały użytkownikom drogi.  Wycinka zbiegła się z remontem drogi. Wykonawca prowadzący prace w ramach umowy z Gminą Dygowo wykonał już częściowo umocnienia poboczy, lada dzień rozpocznie się frezowanie starej nawierzchni bitumicznej i układanie nowej od mostu do wjazdu do szkółki leśnej.
Autor zdjęć Marek Kawęcki

Drukuj