Tylko jedna oferta w przetargu na odbiór odpadów w gminie Dygowo

Tylko jedna oferta w przetargu na odbiór odpadów w gminie Dygowo

W dniu dzisiejszym  w Urzędzie Gminy Dygowo miało miejsce otwarcie ofert przetargowych na zadanie pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo. Wpłynęła tylko jedna oferta od Miejskiego Zakładu  Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o..  Przedsiębiorstwo złożyło ofertę

cenową mieszczącą się w kwocie zabezpieczonej na to zadanie przez Gminę Dygowo. Komisja przetargowa dokona oceny całokształtu oferty pod względem formalnym i kryteriów , które w przypadku tego przetargu były trzy: cena 60%, emisja spalin 10%  i zatrudnienie 30 %. Odbiór odpadów realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.


Drukuj