Remont drugiego odcinka „Drogi Partnerstwa” zakończony

Remont drugiego odcinka  „Drogi Partnerstwa” zakończony

Protokół odbioru z 13 grudnia zakończył remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od mostu na Parsęcie do wjazdu do szkółki leśnej w Kłopotowie.  Wykonawca ,firma PORR S.A. z Warszawy wykonała 574 metry nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami.  Koszt inwestycji z nadzorem to kwota 178 835,27 złotych. Partnerem Gminy Dygowo w przedsięwzięciu było

Nadleśnictwo Gościno ,które wniosło swój wkład finansowy w kwocie 130 000,00 złotych. Przypomnę ,że remont tej samej drogi  ,lecz na odcinku od Wrzosowa do mostu (wrzesień  2017) również został wykonany przy udziale nadleśnictwa  z Gościna i stowarzyszenia Senior z Piotrowic. W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk, nadleśniczy Krzysztof Olejnik oraz przedstawiciel wykonawcy Marcin Lewandowski spotkali się na posumowaniu inwestycji.

Autor zdjęć Marek Kawęcki


Drukuj