Trzy oferty na budowę PSZOK w Dygowie

Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Dygowie. W dniu dzisiejszym miało miejsce otwarcie ofert, które złożyły trzy  firmy. Najniższą kwotę zaoferowało przedsiębiorstwo z Siemyśla – 626.000 złotych, następnie firma z Kołobrzegu oferowała 684.954 złotych i firma z Białogardu 785.000 złotych.  Wszystkie

firmy deklarowały 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace. Gmina Dygowo zabezpieczyła na to zadanie 600.000 złotych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: utwardzony plac z dojazdem, ogrodzenie terenu, trawniki i zieleń, kontener socjalny, magazyny odpadów, waga samochodowa, przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej, przyłącze i instalacja wodociągowa, oświetlenie terenu i roboty elektryczne.  O wyborze oferenta zadecyduje komisja przetargowa , która sprawdzi oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie wójt i rada gminy zdecydują czy będzie możliwość zwiększenia środków budżetowych. Szczegóły funkcjonowania przyszłego obiektu PSZOK w materiale wideo przedstawiła inspektor Izabela Płomińska z Urzędu Gminy w Dygowie.


Drukuj