Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie

Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie

Zmieniły się stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 miedzy innymi w zakresie składowania odpadów. Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska poinformował Gminę Dygowo ,że ulega zmianie cena za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i ulegających biodegradacji. Opłata za tonę odpadów

zmieszanych wynosić będzie 340,37 złotych (wcześniej 218,15 złotych) a odpadów biodegradowalnych 236,98 złotych (wcześniej 110,72 złotych). Nowe ceny obowiązują od 1 lutego 2019 roku. Jak większa opłata środowiskowa wpłynie na wysokość rachunków, które otrzyma Gmina Dygowo? Przykładowo: za grudzień 2018 gmina za zagospodarowanie odpadów zapłaciła 15 783,78 złotych z czego odpady zmieszane stanowiły 12 519,89 zł (79,32 procent rachunku) , odpady bio 1 474,12 zł (20,68 procent rachunku). Po wyższych opłatach kwota wzrosłaby do 20 543,89 zł za odpady zmieszane i 2 164,16 zł  za odpady bio, co łącznie daje kwotę 22 708,07 złotych. Podsumowując opłata jest większa  o 6 924,29 złotych  (43,87 procent). Dodam ,że grudzień nie należał do miesięcy w których opłata za zagospodarowanie była najwyższa nie mówiąc już o miesiącach kiedy były zbiórki mobilne.
 


Drukuj