Frekwencja zebrań wiejskich w gminie Dygowo. Statystyka (tabela)

Frekwencja zebrań wiejskich w gminie Dygowo. Statystyka (tabela)

Od 12 do 22 lutego odbywały się na terenie gminy Dygowo zebrania sołeckie. Mieszkańcy siedemnastu sołectw uczestniczyli w spotkaniach z wójtem ,przewodniczącym rady gminy oraz radnymi. Zainteresowanie zebraniami sołeckimi nie było duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że większości sołectw wybierano sołtysa i radę sołecką. Najlepiej przedstawia to zarejestrowana frekwencja. W 17-stu zebraniach uczestniczyło 625 mieszkańców gminy uprawnionych do oddania głosu na sołtysa i radę. Stanowi to zaledwie 14,17 procent wszystkich uprawnionych w gminie. Największą frekwencję miało sołectwo Stramniczka – 63,83 % a najniższą największe sołectwo Dygowo – 5,43%.


Drukuj