90 procent deklaracji śmieciowych w gminie Dygowo zakłada sortownie odpadów!

90 procent deklaracji śmieciowych w gminie Dygowo zakłada sortownie odpadów!

Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które będą obowiązywać  w gminie Dygowo od 1 kwietnia  stanowią swoisty eko impuls dla osób , które korzystają z jednego pojemnika na odpady zmieszane ( niesegregowane). 36 złotych od osoby miesięcznie na odpady zmieszane to poważny wydatek. Już ponad jedna trzecia deklaracji mieszkańców niesegregujących odpady została skorygowana na segregację – opłata 18 złotych od osoby za miesiąc. Do dnia dzisiejszego to 75 deklaracji. Przechodzenie mieszkańców na system segregacji śmieci jest pożądane z punktu widzenia dbałości o środowisko, jednakże dla Gminy Dygowo stanowi mniejsze wpływy do budżetu gospodarki odpadami  a operatorowi odpowiedzialnemu za ich odbiór tworzy problemy z zapewnieniem dodatkowych pojemników. Aktualnie ( 28.03.2019) w gminie Dygowo złożonych je 1579 deklaracji na segregację odpadów w przydomowych pojemnikach  i 147 deklaracji na niesegregowanie odpadów. Wszystko wskazuje ,że ta  ostatnia liczba będzie się zmniejszać. Już ponad 90 procent wszystkich deklaracji zakłada sortowanie odpadów.

Więcej o gospodarce odpadami:

1. Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Dygowo

2. Radni przyjęli wyższe stawki za odpady komunalne

3. Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie


Drukuj