Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które będą obowiązywać  w gminie Dygowo od 1 kwietnia  stanowią swoisty eko impuls dla osób , które korzystają z jednego pojemnika na odpady zmieszane ( niesegregowane). 36 złotych od osoby miesięcznie na odpady zmieszane to poważny wydatek. Już ponad jedna trzecia deklaracji mieszkańców niesegregujących odpady została skorygowana na segregację – opłata 18 złotych od osoby za miesiąc. Do dnia dzisiejszego to 75 deklaracji. Przechodzenie mieszkańców na system segregacji śmieci jest pożądane z punktu widzenia dbałości o środowisko, jednakże dla Gminy Dygowo stanowi mniejsze wpływy do budżetu gospodarki odpadami  a operatorowi odpowiedzialnemu za ich odbiór tworzy problemy z zapewnieniem dodatkowych pojemników. Aktualnie ( 28.03.2019) w gminie Dygowo złożonych je 1579 deklaracji na segregację odpadów w przydomowych pojemnikach  i 147 deklaracji na niesegregowanie odpadów. Wszystko wskazuje ,że ta  ostatnia liczba będzie się zmniejszać. Już ponad 90 procent wszystkich deklaracji zakłada sortowanie odpadów.

Więcej o gospodarce odpadami:

1. Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Dygowo

2. Radni przyjęli wyższe stawki za odpady komunalne

3. Nowy cennik opłat za składowanie odpadów komunalnych wszedł w życie