Dyżury kuratora sądowego w Dygowie

Dyżury  kuratora  sądowego  w  Dygowie

Urząd Gminy  w Dygowie nawiązał współpracę z Sądem Rejonowym w  Kołobrzegu w zakresie  zorganizowania  na  terenie  Dygowa  dyżurów zawodowego kuratora sądowego.

Kurator zawodowy dla dorosłych  Sądu Rejonowego w Kołobrzegu realizuje zadania związane z readaptacją społeczną osób pozostających pod dozorem kuratora sądowego. Mieszkańcy gminy Dygowo będą mieli możliwość zasięgnięcia informacji w kwestiach związanych z sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych i rodzinnych.        

Dyżury pełnił  będzie Kurator Specjalista Pan Adam Syldatk  w  każdy  pierwszy  czwartek  miesiąca  w  godzinach  8.00 – 11.00 w budynku Urzędu Gminy Dygowo przy ul. Kolejowej 1 w sali nr 1 (parter - Urząd Stanu Cywilnego).

 


Drukuj