Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Urząd Gminy  w Dygowie nawiązał współpracę z Sądem Rejonowym w  Kołobrzegu w zakresie  zorganizowania  na  terenie  Dygowa  dyżurów zawodowego kuratora sądowego.

Kurator zawodowy dla dorosłych  Sądu Rejonowego w Kołobrzegu realizuje zadania związane z readaptacją społeczną osób pozostających pod dozorem kuratora sądowego. Mieszkańcy gminy Dygowo będą mieli możliwość zasięgnięcia informacji w kwestiach związanych z sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych i rodzinnych.        

Dyżury pełnił  będzie Kurator Specjalista Pan Adam Syldatk  w  każdy  pierwszy  czwartek  miesiąca  w  godzinach  8.00 – 11.00 w budynku Urzędu Gminy Dygowo przy ul. Kolejowej 1 w sali nr 1 (parter - Urząd Stanu Cywilnego).