Budowa PSZOK w Dygowie zakończona

Budowa PSZOK w Dygowie zakończona

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie dobiegła końca. Rozpoczęła prace komisja odbiorowa z udziałem przedstawicieli Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  w Karlinie , Gminy Dygowo oraz wykonawcy. Nowo wybudowany obiekt posiada utwardzony plac na którym znajdują się specjalistyczne kontenery magazynowe , waga samochodowa oraz kontener dla obsługi. Teren jest oświetlony i monitorowany całodobowo.  W ramach całego projektu dostarczone będą jeszcze kontenery o różnych pojemnościach  do składowania odpadów. Aktualnie nie jest jeszcze znany termin uruchomienia PSZOK dla mieszkańców gminy Dygowo.

Dofinansowanie projektu w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2


Drukuj