Drogi łączą, drogi integrują. Blisko milion dofinansowania na remont drogi w Dygowie

Drogi łączą, drogi integrują.  Blisko milion dofinansowania na remont drogi w Dygowie

W Urzędzie Gminy Kołobrzeg przedstawiciele gmin Powiatu Kołobrzeskiego podpisali z Województwem Zachodniopomorskim umowy na dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Województwo Zachodniopomorskie reprezentował Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz. Gminę Dygowo reprezentowali: wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik  Sytwia Kot. Dofinansowanie w kwocie 949 520,08 złotych Gmina Dygowo przeznaczy na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie.

Województwo Zachodniopomorskie otrzymało w roku  2019 z funduszu rekordową kwotę 238 mln w  na remonty i przebudowy dróg lokalnych. Z tych środków zrealizowanych będzie 138 inwestycji w województwie.

Obecny na wydarzeniu europoseł Czesław Hoc podkreślił: Drogi są apolityczne, apartyjne  (…) rozwijamy nasze małe ojczyzny, rozwijamy gminy powiaty. Drogi łączą, drogi integrują i drogi jak są bardzo bezpieczne, szybkie , no to naszych rozwijają.

Fundusz Dróg Samorządowch

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

 


Drukuj