Większe rury do odprowadzania wód opadowych w Dygowie na Łukowej

Większe rury do odprowadzania wód opadowych w Dygowie na Łukowej

Na odcinku ulicy Łukowej w Dygowie wykonana została modernizacja kanalizacji deszczowej polegająca na zwiększeniu przepustowości  rur oraz dostawieniu dwóch studni. Prace wykonano w ramach wcześniejszego porozumienia  inwestora sklepu Dino z Gminą Dygowo. Wszelkie koszty modernizacji poniósł inwestor.


Drukuj