Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz podpisał w Gościnie umowy na unijne dofinansowanie (PROW 2014-2020) z pięcioma beneficjentami z powiatu kołobrzeskiego i białogardzkiego.

Jednym z beneficjentów była gmina Dygowo. Umowę ze strony gminy na dofinansowanie budowy świetlicy i siłowni zewnętrznej we Włościborzu podpisał wójt Grzegorz Starczyk. Wartość dofinansowania to niewielka część planowanej inwestycji, jest to jednak kolejny mały krok do jej powstania. Projekt budowlany jest już wykonany. Planowany termin realizacji to rok 2021.