Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. II przetarg ,6 ofert

Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. II przetarg ,6 ofert

W drugim przetargu wpłynęło do urzędu gminy sześć ofert na wykonanie przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie. Wartość trzech ofert mieściła się w kwocie 2.000.000 złotych, które Gmina Dygowo przeznaczyła na to zadanie. Najniższą kwotę – 1.877.035,00 złotych i 84 miesiące gwarancji -zaoferowała firma ze Szczecina. Komisja przetargowa oceni oferty pod względem formalnym i zgodnie z kryteriami specyfikacji dokona wyboru wykonawcy.

Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 949 520,08 złotych.


Drukuj