Wójt Gminy Dygowo: jednolita taryfa opłat za wodę gwarantuje równy rozwój gmin (wywiad)

Wójt Gminy Dygowo: jednolita taryfa opłat za wodę gwarantuje równy rozwój gmin (wywiad)

Trwa spór o wysokość opłat taryfowych za wodę i ścieki, które obowiązywałyby miasto Kołobrzeg ,gminy powiatu kołobrzeskiego i gminę Sławoborze. Taryfa przedstawiona regionalnemu  dyrektorowi  zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu ,nie została zatwierdzona.

Sednem  problemu nie jest sama wysokość stawek taryfowych ,lecz fakt, że dekadę wstecz, przystępujące do projektu rozbudowy i połączenia sieci wodnych i kanalizacyjnych samorządy zaakceptowały dążenie do ujednolicenia opłat dla wszystkich gmin. Aktualna taryfa oraz propozycja nowej ,przedstawionej przez MWiK w Kołobrzegu tego nie uwzględnia.

Zapraszam do wysłuchania komentarza wójta Grzegorza Starczyka ,który był obecny na wczorajszej konferencji prasowej w Szczecinie, w siedzibie Wód Polskich.

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie zostało powołane  na mocy ustawy  do  nadzoru  w  sprawach  realizacji  zadań  dotyczących zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków.  Instytucja ta prowadzi  nadzór nad wysokością cen i stawek ,które ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Dba aby były one racjonalne i  uzasadnione.


Drukuj