APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW O NIEWYPUSZCZANIE ZWIERZĄT BEZ NADZORU

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW  O NIEWYPUSZCZANIE ZWIERZĄT  BEZ  NADZORU

W związku z przypadkami wypuszczania psów luzem oraz sytuacjami agresywnego zachowania psów, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy do właścicieli i opiekunów psów o niewypuszczanie zwierząt bez nadzoru.

Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji.

Przypominamy, że obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określone zostały w uchwale Rady Gminy, Uchwała XIII/90/19 z dnia 21 listopada 2019 roku o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dygowo.

Zwracamy  uwagę na podstawowe obowiązki, a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym zwłaszcza o:

- prowadzenie psa poza swoimi posesjami na smyczy

- zabezpieczenie posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

1.W przypadku, gdy właściciel wałęsającego  się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić na Posterunek Policji.

2.W sytuacji kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierze jest bezpańskie należy wówczas zgłoszenie kierować telefonicznie lub osobiście do sołtysa danej miejscowości. Sołtys po ustaleniu czy zwierzę rzeczywiście nie ma właściciela, przekazuje informację o zgłoszeniu do Urzędu Gminy.

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji lub do sołtysa należy podać: swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia, nr telefonu kontaktowego.

Informujemy również, że zgodnie z art.431 kodeksu cywilnego właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art.77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny.

W związku z powyższym zwracamy sie z apelem o dopełnienie obowiązków, jakie spoczywają na właścicielach zwierząt. Zadbajmy o to, aby w miejscu swojego zamieszkania czuć sie bezpiecznie!

Fot. archiwum SG Dygowo


Drukuj