Trwa przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie

Trwa przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie

Nieprzerwanie od początku marca trwa inwestycja gmina - przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. Wykonawca rozpoczął główne roboty na odcinku od ulicy Barcińskiej. Wykonane zostało włączenie nowobudowanej kanalizacji deszczowej do głównego kolektora odpływowego, odcinek kanalizacji ,niwelacja terenu , wymiana gruntu. Układane są krawężniki , wjazdy do posesji ,przyłącza odprowadzania wody deszczowej z posesji oraz kanalizacja teletechniczna. Od ulicy Kołobrzeskiej wykonane zostało poszerzenie drogi o powierzchnie wydzielone z prywatnych posesji.


Drukuj