Urząd Gminy w Dygowie otwarty dla interesantów

Urząd Gminy w Dygowie otwarty dla interesantów

W dniu dzisiejszym , po dwumiesięcznej przewie, budynek Urzędu Gminy w Dygowie został otwarty dla interesantów. Wszyscy odwiedzający urząd  zobowiązani są do stosowania się do ustalonych zasad bezpieczeństwa sanitarnego na terenie obiektu.

Wejście do Urzędu Gminy jedynie w maseczce zakrywającej nos i usta

Zaleca się  umawianie wizyt w Urzędzie  poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowym.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, zwyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.


 


Drukuj