Budowa Diamentowej postępuje ,ale nie bez problemów

Budowa Diamentowej postępuje ,ale nie bez problemów

Inwestycja gminna w Dygowie – przebudowa ulicy Diamentowej – systematycznie zmienia oblicze. Krajobraz osiedla spowijają jeszcze na przemian, w zależności od pogody, tumany kurzu lub błota, ale jedna z najważniejszych prac – kanalizacja deszczowa, jest już ukończona. Aktualnie wykonawca układa krawężniki jezdni od strony ulicy Kołobrzeskiej. Wykonane prace uwidoczniły szereg problemów związanych z wysokością zaprojektowanej drogi w stosunku do istniejących wjazdów i dojść zabudowanych posesji.

Taki stan rzeczy uwidacznia, że projekt drogi nie jest spójny z rzeczywistością jaką są istniejące posesje.

W dniu dzisiejszym na placu budowy był obecny wójt Grzegorz Starczyk, projektant , kierowniczka działu inwestycji urzędu gminy oraz przedstawiciele wykonawcy. Szukano optymalnych rozwiązań problematycznych miejsc.


Drukuj