Nowy wodociąg na Zielonej i Dębowej w Dygowie. Zgłoś przyłącze wodne

Nowy wodociąg na Zielonej i Dębowej w Dygowie. Zgłoś przyłącze wodne

Urząd Gminy w Dygowie informuje ,że na ukończeniu są prace projektowe budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Dębowej i Zielonej w Dygowie, której inwestorem jest  Spółka Miejska Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu.

W związku z tym, projektant inwestycji zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych do inwestycji, którzy są w trakcie budowy domu bądź planują budowę, o kontakt w celu ustalenia miejsc planowanych przyłączy.

Kontakt:

Pracownia Projektowa Abacus

Roman Góral

Telefon 602-664-336

Poniżej mapki do wglądu.


Drukuj