Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny. Organizowany jest raz na 10 lat i jest obowiązkowy. Spisowi podlegają gospodarstwa rolne rolników indywidualnych oraz użytkowane przez osoby prawne. Badanie dostarcza Głównemu Urzędowi Statystycznemu informacji  jak wygląda polska wieś, również  na tle innych krajów, gdyż spis prowadzony jest w całej Unii Europejskiej.

W Urzędzie Gminy Dygowo utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe , w skład którego wchodzą: Grzegorz Starczyk -  Gminny Komisarz Spisowy, Ewa Kowlczyk – koordynator biura i zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, Dorota Paszkowska – członek Biura.  Zadaniem biura jest przeprowadzenie prac spisowych. Na terenie gminy Dygowo GUS ma w zasobach zaewidencjonowane 216 gospodarstw rolników indywidualnych i 3 gospodarstwa rolne osób prawnych.

Główna formą udziału w spisie jest samospis przez internet. Jak do tej pory z tej formy na terenie gminy skorzystało 12 rolników indywidualnych i jedna osoba prawna.  Dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu,  w urzędzie gminy  dostępny jest punkt do samospisu. Można również zadzwonić na infolinię spisową i odpowiedzieć na wszystkie pytania telefonicznie.

Dostępna jest jeszcze jedna opcja, wizyta rachmistrza.  Gmina Dygowo ma już taką osobę. To Pani Natalia Lesiak, która będzie zbierała dane w formie bezpośredniego wywiadu podczas wizyty w gospodarstwie. Z tej formy spisu będzie można skorzystać od 1 października.

W dniu dzisiejszym w urzędzie gminy odbyło spotkanie organizacyjne osób wchodzących w skład Gminnego Biura Spisowego, pani rachmistrz i kierownika posterunku policji w Dygowie.

urzad-gminy-dygowo

Na zdjęciu od lewej: wójt Grzegorz Starczyk, kierownik posterunku Damian Sielicki ,Ewa Kowalczyk, Dorota Paszkowska i rachmistrz Natalia Lesiak.