Od 12 października zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dygowo

Od 12 października zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Dygowo

W związku znaczącym wzrostem zachorowań na Covid-19, zważając na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójt Gminy Dygowo podjął decyzję o wyłączeniu, od dnia 12 października 2020 r. do odwołania, bezpośredniej obsługi interesantów.

1. W Urzędzie Gminy i GOPS sprawy załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów podajemy poniżej), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną.

2 Korespondencję można zostawić w skrzynkach na korespondencję umieszczonych przed wejściami do budynków.

2. Osobiste załatwienie spraw wyjątkowo pilnych będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Nr telefonu do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

Urząd Gminy -   94-35-84 194 , 94-35-84 195

GOPS – 94 35 84 558 , 94 35 84 469


Drukuj