Przecięcie wstęgi na Diamentowej w Dygowie

Przecięcie wstęgi na Diamentowej w Dygowie

Po siedmiu miesiącach przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie ,mieszkańcy mogą korzystać z nowej infrastruktury osiedla. W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne otwarcie drogi. Symboliczną wstęgą przecinali: Wicewojewoda Zachodniopomorski - Marek Subocz , Radny Województwa Zachodniopomorskiego - Henryk Carewicz, Wójt Gminy Dygowo - Grzegorz Starczyk, przedstawiciele  wykonawcy - Tauber Polska oraz autor projektu.

Niestety , ze względu na obostrzenia sanitarne uroczystość otwarcia drogi odbyła się w bez udziału mieszkańców.

Fragmenty wypowiedzi:

Wicewojewoda Zachodniopomorski - Marek Subocz

(….) dzisiaj ta ulica Diamentowa, być może tylko i wyłącznie z nazwy Diamentowa. Była takim nieoszlifowanym diamentem, dzisiaj po tym remoncie, po przebudowie droga wygląda zupełnie inaczej. Rzeczywiście fundusz dróg samorządowych przyczynia się do tego, że te samorządy lokalne mogą przebudowywać, remontować drogi.

(…) Chciałbym podziękować za współpracę i za to, że te środki też trafiają tutaj do powiatu kołobrzeskiego, do gminy Dygowo, gratulacje w stronę Pana Wójta, ale również Posła Hoca, który zawsze mocno wspiera powiat kołobrzeski. Zachęcam Panie Wójcie do składania kolejnych wniosków (…)

Wójt Gminy Dygowo - Grzegorz Starczyk

(…) Brakowało tylko infrastruktury drogowej, która właśnie w tym momencie została dostosowana do najwyższych standardów, najwyższych wymogów. Byłoby niemożliwe do zrealizowania tak dużej i tak ważnej inwestycji dla mieszkańców naszej gminy gdybyśmy nie otrzymali wsparcia z budżetu państwa, chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Wojewodzie ,bo środki, które otrzymaliśmy na tę inwestycję w sposób zdecydowany pomogły nam w jej realizacji.

Dodam, że najpierw wnioskowaliśmy i dostaliśmy z funduszu dróg samorządowych, potem z funduszu inwestycji tzw. covidowych, dzięki tym środkom mieszkańcy ulicy Diamentowej korzystają już z tej drogi na co dzień.(…)

Radny Województwa Zachodniopomorskiego - Henryk Carewicz

Stoimy na nowej ulicy Diamentowej, która wskazuje, że środki dróg samorządowych nie trafiają tylko do dużych miast, gdzie rzeczywiście są silne samorządy, ale pokazujemy, że w takiej małej miejscowości jak Dygowo również te środki trafiły.

Chciałbym z tego miejsca podziękować samorządowi, Panu Wójtowi, całej radzie Gminy, wykonawcom. Mnie się wydaje, że to jest najważniejsze, że wykonawca stanął na wysokości zadania i ta inwestycja została wykonana w czasie i prawidłowo.

Mieszkańcom chciałbym życzyć żeby ta droga służyła im przez długie lata. Myślę, że oczekiwania tych mieszkańców spełniły się i to jest pokazaniem tego, do czego samorząd służy, to jest służba na rzecz mieszkańców i ta droga pokazuje tę służbę.

Wartość inwestycji 1.877.035,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 859.299,50 zł

Dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000 zł


Drukuj