Jeden oferent ,wyższe stawki jednostkowe w przetargu na odbiór odpadów komunalnych

Jeden oferent ,wyższe stawki jednostkowe w przetargu na odbiór odpadów komunalnych

Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo”. W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym.

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Ceny jednostkowe za odbiór i transport tony odpadów są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.


Drukuj