Umowa na budowę świetlicy we Włościborzu podpisana

Umowa na budowę świetlicy we Włościborzu podpisana

Gmina Dygowo wybrała firmę , która wybuduje świetlicę wiejską we Włościborzu. Gminna  komisja przetargowa oceniła siedem ofert. Najkorzystniejszym oferentem okazała się  spółka KDI ze Szczecina, która wybuduje obiekt za kwotę 794 897,89 złotych brutto i udzieli 60 miesięcy gwarancji.

Spółka ze Szczecina to już sprawdzony parter , który realizował budowę świetlicy w Skoczowie. Inwestycja ,co warto zaznaczyć została ukończona przed terminem i wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk oraz przedstawiciel KDI Sp. z o.o. – Nikodem Konopko podpisali umowę na realizację inwestycji we Włościborzu. Zgodnie z umową termin zakończenia budowy świetlicy to 30 września 2021 roku.

Budowa świetlicy we Włościborzu zostanie zrealizowana przy wsparciu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Drukuj