Umowa na opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej przy drodze nr 163 podpisana

Umowa na opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej przy drodze nr 163 podpisana

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk podpisał umowę z Zakładem Usług Budowlanych i Drogowych Bogdan Misiura z Karnieszewic, na wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163. Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Dygowo- lider, Gmina Kołobrzeg  i Powiat Kołobrzeski. Trasa ścieżki przebiegać będzie pomiędzy parkiem rozrywki w Pyszce a rondem przy S-6 w Kołobrzegu. Koszt opracowania wynosi 75.000 złotych, a termin realizacji koncepcji 12 miesięcy. Każda ze stron wniosła udział finansowy w kwocie 25.000 złotych.

Zakres umowny opracowania koncepcji to:

- sporządzenie mapy do celów opiniodawczych + pomiary wysokościowe;

- wykonanie odwiertów i badań geologicznych;

- uzyskanie warunków technicznych od zarządców sieci;

- inwentaryzacja oraz koncepcja remontu obiektów inżynierskich;

- sporządzenie koncepcji odprowadzenia wód opadowych;

- sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu (układ drogowy);

- uzyskanie decyzji środowiskowej na realizację zadania.

podpianie-umowy-wojt-gminy-dygowo-


Drukuj