Jak będzie zagospodarowany teren w centrum Dygowa?

Jak będzie zagospodarowany teren w centrum Dygowa?

Zakończyły się prace związane z uprzątnięciem gruzowiska przy skrzyżowaniu ulicy Kołobrzeskiej i Głównej w Dygowie. Gruz przetransportowany został na plac gminny przy PSZOK w Dygowie. Mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie wybrać z pryzm cegłę na własne potrzeby, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu w urzędzie gminy.

Na minionej sesji rady gminy wójt Grzegorz Starczyk przedstawił plany ( wideo od 10 minuty) związane z zagospodarowaniem terenu objętego ulicami: Główna, Kołobrzeska i Ogrodowa. Plany są ambitne i obejmują budowę remizy OSP, terenu rekreacyjnego oraz uwzględniają budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym. Niestety realizacja tych przedsięwzięć związana jest przede wszystkim z pozyskaniem finansowania , a w przypadku ronda również większego zainteresowania i udziału finansowego po stronie  Zarządu Dróg Wojewódzkich.


Drukuj