„Cyfrowa Gmina” Dygowo. Środki na cyberbezpieczeństwo

„Cyfrowa Gmina” Dygowo. Środki na cyberbezpieczeństwo

8 października w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wójt Grzegorz Starczyk odebrał symboliczny czek w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Wsparcie finansowe w wysokości  128 325 złotych wręczył Janusz Cieszyński -sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa.  Obecni na uroczystości byli również wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker , poseł Czesław Hoc i wojewodowie: Zbigniew Bogucki i Tomasz Wójcicki.

Pieniądze gmina będzie mogła wydatkować na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia dla podległych jednostek, a także na zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Wysokość dofinansowania uzależniona została od liczby mieszkańców i dochodów samorządu.


 


Drukuj