Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

8 października w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wójt Grzegorz Starczyk odebrał symboliczny czek w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Wsparcie finansowe w wysokości  128 325 złotych wręczył Janusz Cieszyński -sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa.  Obecni na uroczystości byli również wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker , poseł Czesław Hoc i wojewodowie: Zbigniew Bogucki i Tomasz Wójcicki.

Pieniądze gmina będzie mogła wydatkować na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia dla podległych jednostek, a także na zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Wysokość dofinansowania uzależniona została od liczby mieszkańców i dochodów samorządu.