Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

30 czerwca 2022 roku upływa termin upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na 1229 punktów  adresowych zarejestrowanych w gminie Dygowo ,na dzień 19 stycznia deklaracje wpłynęły z tylko 227 adresów tj.18 procent.

Gmina Dygowo przypomina: deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo (wniosek dostępny pod adresem  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.”