Podpisano porozumienie w sprawie przebudowy skrzyżowania w Dygowie

Podpisano porozumienie w sprawie przebudowy skrzyżowania w Dygowie

Województwo Zachodniopomorskie i Gmina Dygowo wspólnie sfinansują przebudowę skrzyżowania w centrum Dygowa. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 stycznia , w urzędzie gminy w Dygowie, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, członkini zarządu WZ Anna Bańkowska i wójt gminy Dygowo Grzegorz Starczyk. Dokument określa warunki współpracy, zakres zadań, terminy.

Gmina Dygowo, oprócz sfinansowania projektu, pokryje koszty odszkodowań za nieruchomości, które zgodnie z decyzją ZRID staną się własnością województwa zachodniopomorskiego, oraz koszty robót związanych z likwidacją kolizji i przebudowy istniejących sieci w pasie drogowym. Ponadto gmina dołoży się do samej budowy (25 procent kosztów), nie więcej jednak niż 500 tys. zł. Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania rozpocznie się w 2023 roku , a koszt szacowany jest na kwotę 3,5 mln zł.

Pierwsze uzgodnienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Gminą Dygowo dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 163 z drogą powiatową nr 3324Z miały miejsce w urzędzie gminy w Dygowie 5 listopada 2021 r.( zobacz).


Drukuj