Umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Kłopotowie podpisana

Umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Kłopotowie podpisana

W dniu dzisiejszym, w  urzędzie gminy w Dygowie , wójt Grzegorz Starczyk podpisał umowę z konsorcjum firm: Media Technik Sp. z o.o. z Kołobrzegu i Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane Leszek Świniecki z Grzybowa ,na budowę świetlicy wiejskiej w Kłopotowie. Wykonawca zrealizuję inwestycję za kwotę brutto 943 000 złotych i udzieli  60 miesięcy gwarancji na wykonane prace. Termin wykonania zamówienia to 18 września 2022 roku (230 dni od podpisania umowy , w tym termin wykonania stanu surowego budynku i instalacji zewnętrznych 150 dni).

Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 500.000 zł z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Świetlica w Kłopotowie będzie bliźniacza z oddanymi już do użytkowania obiektami w Skoczowie i Włościborzu.


Drukuj