Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W dniu dzisiejszym, w  urzędzie gminy w Dygowie , wójt Grzegorz Starczyk podpisał umowę z konsorcjum firm: Media Technik Sp. z o.o. z Kołobrzegu i Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane Leszek Świniecki z Grzybowa ,na budowę świetlicy wiejskiej w Kłopotowie. Wykonawca zrealizuję inwestycję za kwotę brutto 943 000 złotych i udzieli  60 miesięcy gwarancji na wykonane prace. Termin wykonania zamówienia to 18 września 2022 roku (230 dni od podpisania umowy , w tym termin wykonania stanu surowego budynku i instalacji zewnętrznych 150 dni).

Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 500.000 zł z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Świetlica w Kłopotowie będzie bliźniacza z oddanymi już do użytkowania obiektami w Skoczowie i Włościborzu.